110 Mooie en wijze Latijnse citaten, gezegden en spreuken

Laatst bijgewerkt op 27 september 2023 om 22:04

Array

Latijn, een oude taal met een rijke geschiedenis, heeft talloze spreuken en citaten voortgebracht die nog steeds relevant zijn in de moderne wereld. In deze tijd waarin zelfontwikkeling en inspiratie hoog in het vaandel staan, bieden Latijnse citaten een diepgaand inzicht en tijdloze wijsheid. Hier zijn 110 van de meest gedenkwaardige Latijnse citaten, vertaald en toegelicht.

Of je nu inspiratie zoekt voor je dagelijkse leven of gewoon geïnteresseerd bent in de geschiedenis, Latijnse citaten hebben een blijvende impact op de menselijke cultuur gehad en blijven dat doen.

Het is altijd de moeite waard om een duik te nemen in de taal die ooit de lingua franca van wetenschap, kunst en filosofie was. Dus, ontdek de verzameling teksten laat je inspireren door de wijsheid van de Latijnse taal en de tijdloze lessen die het te bieden heeft.

Latijnse spreuken en teksten
Heredis fletus sub persona risus est. – Het weeklagen van een erfgenaam is lachen achter een masker. ― Publilius Syrus
Aquila non captat muscas. – Een adelaar vangt geen vliegen. ― Erasmus
Forma bonum fragile est. – Schoonheid is een broos geluk. ― Ovidius
Quae caret ora cruore nostro. – Welke kust kent ons bloed niet? ― Horatius
Semper Ad Meliora – Altijd naar betere dingen. Moedigt aan tot streven naar verbetering.
Cogito, ergo sum. – Ik denk dus ik ben. ― Descartes
Fiat Lux – Laat er licht zijn. Een symbolische uitdrukking van verlichting en begrip.
Amicus certus in re incerta cernitur. – Een echte vriend ken je pas in onzeker tijden. ― Ennius
Memento Mori – Vertaald als Gedenk te sterven, dit herinnert eraan dat de dood onvermijdelijk is en moedigt aan om het leven ten volle te leven.
Nomen est omen. – De naam is een voorteken. ― Plautus
Praeterita mutare non possumus. – Het verleden kunnen we niet veranderen. ― Cicero
Sine Qua Non – Onmisbaar. Duidt op iets dat essentieel is.
Fide, Sed Qui, Vide – Geloof, maar zie. Moedigt aan om niet alles klakkeloos te accepteren en kritisch te denken.
Amor Omnia Vincit – Liefde overwint alles. Een uiting van de kracht van liefde.
Nosce te ipsum. – Ken jezelf. ― Cicero
Amor Fati – Liefde voor het lot, dit moedigt aan om van alles wat het leven brengt te houden en te aanvaarden.
In Veritate Victoria – In waarheid is overwinning. Benadrukt de kracht van waarheid.
Fortis Fortuna Adiuvat – Het geluk helpt de dapperen. Moedigt aan tot vastberadenheid en moed. ― Terrentius
Oderint dum metuant. – Laat ze me haten, als me vrezen. ― Caligula
Sic Transit Gloria Mundi – Zo vergaat de glorie van de wereld. Herinnert eraan dat wereldse prestaties en roem tijdelijk zijn.
Nemo sine vitiis nascitur. – Niemand wordt zonder gebreken geboren. ― Horatius
Fides et Fortitudo – Geloof en moed. Een combinatie van deugden die vaak samen worden gewaardeerd.
Imago animi sermo est. – De taal weerspiegelt de ziel. ― Seneca
A cane non magno saepe tenetur aper. – Een kleine hond vangt vaak een wild zwijn. ― Ovidius
Ipsa scientia potestas est. – Kennis is macht. ― Sir Francis Bacon
Ad Astra et Ultra – Naar de sterren en verder. Symboliseert ambitie en dromen.
Nil scire tutissima fides. – Niets weten is de veiligste waarborg. ― Johan van Oldenbarneveldt
Tempus Fugit – De tijd vliegt. Herinnert eraan hoe snel de tijd voorbijgaat.
Auscultare disce, si nescis loqui. – Leer te luisteren, als je niets weet te zeggen. ― Pomponius Bononiensis
Agnoscere Secundum Naturam – Erkennen wat volgens de natuur is. Moedigt aan om in harmonie te leven met de natuur en je ware zelf.
Audeamus – Laten we durven. Moedigt aan tot lef en avontuur.
Pax melior est quam iustissimum bellum. – Vrede is beter dan de rechtvaardigste oorlog. ― Cicero
Beati pauperes spiritu. – Zalig zijn de armen van geest. ― Matteüs 5:3
Nusquam est, qui ubique est. – Wie overal is, is nergens. ― Seneca
Concordia res parvae crescunt. – Eendracht maakt macht. ― Sallustius
Ignoscito saepe alteri, numquam tibi. – Vergeef vaak een ander, nooit jezelf. ― Publilius Syrus
Cum grano salis. – Met een korreltje zout. ― Plinius Maior
Vulpes pilum motat, non mores. – Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. ― Suetonius
Veni, Vidi, Vici – Ik kwam, ik zag, ik overwon. Geassocieerd met Julius Caesar en zijn militaire successen.
Raram facit misturam cum sapientia forma. – Zelden gaat schoonheid met wijsheid gepaard. ― Petronius
Fortes creantur fortibus. – Dapperen brengen dapperen voort. ― Horatius
Per Ardua Ad Astra – Door moeilijkheden naar de sterren. Symboliseert de groei die voortkomt uit uitdagingen.
Noli Timere – Wees niet bang. Een uitdrukking van moed en geruststelling.
Cedo nulli. – Ik wijk voor niemand. ― Erasmus
Homines quod volunt credunt. – Mensen geloven dat wat ze willen. ― Ceasar
Pax – Vrede. Een eenvoudige, maar krachtige uitdrukking van vrede.
Res amicos invenit. – Geld doet vrienden vinden. ― Plautus
Ignoranti quem portum petat, nullus suus ventus est. – Als je niet weet naar welke haven je vaart, is geen enkele wind gunstig. ― Seneca
Astra Inclinant, Sed Non Obligant – De sterren beïnvloeden ons, maar dwingen ons niet. Drukt het idee uit dat hoewel omstandigheden invloed kunnen hebben, we uiteindelijk onze eigen keuzes maken.
In vino veritas. – Wie drinkt zegt de waarheid. ― Plinius Maior
Pecunia non olet. – Geld stinkt niet. ― Vespasianus
Nunc est bibendum. – Nu is het tijd om te drinken. ― Horatius
Dum Spiro, Spero – Zolang ik adem, hoop ik. Benadrukt de kracht van hoop in moeilijke tijden.
Non sum occupatus umquam amicus operam dare. Ik ben nooit te druk om een vriend van dienst te zijn. ― Plautus
Non Ducor, Duco – Ik word niet geleid, ik leid. Een uitdrukking van onafhankelijkheid en vastberadenheid.
Lux Tua Via Mea – Jouw licht is mijn weg. Symboliseert leiding en begeleiding.
Festina lente! – Haast je langzaam! ― Suetonius
Sic Parvis Magna – Grootse dingen hebben kleine beginnen, dit wordt vaak geassocieerd met het personage Nathan Drake uit het videospel Uncharted.
Errare humanum est. Perseverare diabolicum. – Vergissen is menselijk. Volharden is des duivels. ― Augustinus
Vino pellite curas. – Verdrijf de zorgen met wijn. ― Horatius
Ab alio expectes, alteri quod feceris. – Van een ander kan je verwachten, wat jij je naasten hebt aangedaan. ― Publilius Syrus
Exitus acta probat. – Het doel heiligt de middelen. ― Ovidius
Bonis nocet quisquis pepercit malis. – Wie de slechten spaart, benadeelt de goeden. ― Publilius Syrus
Sine Timore – Zonder angst. Een uiting van moed en vastberadenheid.
Si vis pacem, para bellum. – Als je vrede wil, bereid je dan voor op oorlog. ― Vegetius
Unum cum noris, omnis noris. – Ken je er één, ken je allen. ― Terrentius
Velle non discitur. – Willen kun je niet leren. ― Seneca
Carpe diem. – Pluk de dag. ― Horatius
Mundus vult decipi, ergo decipiatur. – De wereld wil bedrogen worden, dus bedrieg haar. ― Petronius
Ignoti nulla cupido. – Onbekend maakt onbemind. ― Ovidius
Lux in Tenebris – Licht in de duisternis. Symboliseert hoop en verlichting in moeilijke tijden.
Homo homini lupus. – De mens is voor de mens een wolf. ― Sir Thomas Hobbes
Barba non facit philosophum. – Een baard maakt nog geen filosoof. ― Aulus Gellius
Veritas – Waarheid. Een symbool van waarachtigheid en integriteit.
Alea Iacta Est – De teerling is geworpen. Geassocieerd met Julius Caesar en zijn besluit om de Rubicon over te steken.
Vivere Militare Est – Leven is een gevecht. Benadrukt de uitdagingen van het leven en het belang van doorzettingsvermogen.
Cui bono? – Wie heeft er baat bij? ― Cicero
In Omnia Paratus – Klaar voor alles. Vaak geassocieerd met avontuurlijke geesten.
Dulce et decorum est pro patria mori. – Het is zoet en zalig om voor het vaderland te sterven. ― Horatius
Maior e longinquo reverentia. – Op een afstand bekeken, is alles mooi. ― Tacitus
Sibi Ipsa Contra – Tegen zichzelf. Een herinnering aan zelfbeheersing en zelfverbetering.
Deus Ex Machina – God uit een machine. Gebruikt in de literatuur, het suggereert een onverwachte oplossing of interventie.
In Hoc Signo Vinces – Onder dit teken zul je overwinnen. Historisch geassocieerd met Constantijn de Grote en zijn visioen voor de Slag bij de Milvische Brug.
Nemo liber est, qui corpori servit. – Wie slaaf is van zijn lichaam, is niet vrij. ― Seneca
Ex Nihilo Nihil Fit – Uit niets komt niets. Benadrukt oorzaak en gevolg.
Timeo Danaos et dona ferentes. – Ik vrees de Grieken, vooral als ze geschenken brengen.
Quae volumus credimus libenter. – Wat we willen geloven we graag. ― Ceasar
Mendacem memorem esse oportet. – Een leugenaar moet een goed geheugen hebben. ― Quintilianus
Nemo malus felix. – Geen slecht mens is gelukkig. ― Juvenalis
Nervos belli, pecuniam. – Geld is de motor van de oorlog. ― Cicero
Crescit Eundo – Het groeit door te gaan. Moedigt aan om vooruit te blijven gaan en te groeien.
Ego Sum Qui Sum – Ik ben die ik ben. Een uitdrukking van zelfacceptatie en individualiteit.
Cognoscere et Crescere – Leren en groeien. Moedigt aan tot voortdurende persoonlijke ontwikkeling.
Vivamus, Moriendum Est – Laten we leven, we moeten sterven. Herinnert aan de eindigheid van het leven.
Usus magister est optimus. – Ervaring is de beste leermeester. ― Cicero
Omnia vincit amor. – Liefde overwint alles. ― Vergilius
Vestis virum facit. – Kleren maken de man. ― Erasmus
Virtute et Labore – Door kracht en werk. Een uitdrukking van doorzettingsvermogen en inspanning.
Sapere Aude – Durf wijs te zijn. Een aanmoediging om kennis en wijsheid na te streven. ― Horatius
Audentes Fortuna Iuvat – Het lot helpt de dapperen. Benadrukt de waarde van moed.
Per Aspera Ad Astra – Door tegenspoed naar de sterren, dit benadrukt het idee dat moeilijkheden kunnen leiden tot grootsheid.
Nullus est locus domestica sede iucundior. – Geen plaats is aangenamer dan thuis. ― Cicero
Fama nihil est celerius. – Niets is sneller dan een gerucht. ― Livius
Audentes deus ipse iuvat. – God zelf helpt de dapperen. ― Ovidius
Addiscunt iuvenes, quod cecinere senes. – Zo de ouden zongen, zo piepen de jongen.
Non sum qualis eram. – Ik ben niet wat ik geweest ben. ― Horatius
Fas est et ab hoste doceri. – Het is goed ook van de vijand te leren. ― Ovidius
Nescis, quid vesper vehat. – Je weet niet wat de avond zal brengen. ― Macrobius
Dum spiro, spero. – Zolang ik adem, hoop ik. ― Cicero
Inter arma enim silent leges. – Tijdens oorlog zijn de wetten stil. ― Cicero

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *